Plenáris ülés – az EU helyreállítási prioritásairól és az Irány az 55%! intézkedéscsomagról

2021. december 8-9.

Az EGSZB 565. plenáris ülése: Ursula VON DER LEYEN, az Európai Bizottság elnökével és Maroš ŠEFČOVIČ, az Európai Bizottság intézményközi kapcsolatokért és tervezésért felelős alelnökével folytat vitát a EU helyreállítási prioritásairól és az Európai Bizottság 2022. évi munkaprogramjának végrehajtásáról, majd Mairead McGUINNESS, a pénzügyi szolgáltatásokért, a pénzügyi stabilitásért és a tőkepiaci unióért felelős biztossal értekezik a finanszírozás és a pénzmosás elleni küzdelem témájában, valamint Kadri SIMSON energiaügyi biztos társasságában az „Irány az 55%!” intézkedéscsomagot tárgyalja.

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság decemberi plenáris ülésének legfontosabb eseményei:

 • 2021. december 9-én, csütörtökön 10 órakor vita az EU helyreállítási prioritásairól és az Európai Bizottság 2022. évi munkaprogramjának végrehajtásáról Ursula VON DER LEYEN, az Európai Bizottság elnöke és Maroš ŠEFČOVIČ, az Európai Bizottság intézményközi kapcsolatokért és tervezésért felelős alelnöke részvételével;
 • 2021. december 8-án, csütörtökön 15 órakor vita a fenntartható finanszírozás és a pénzmosás elleni küzdelem témájában (az ECO/559., ECO/560. és ECO/555. sz. véleményekhez kapcsolódóan) Mairead McGUINNESS, a pénzügyi szolgáltatásokért, a pénzügyi stabilitásért és a tőkepiaci unióért felelős biztos részvételével;
 • 2021. december 9-én, csütörtökön 11 órakor vita a következő témában: „Irány az 55%!” intézkedéscsomag: egy reziliens és fenntartható keret létrehozása az EU jövője számára” (a TEN/749, TEN/748, TEN/750 and TEN/759 sz. véleményekhez kapcsolódóan) Kadri SIMSON energiaügyi biztos részvételével
 • 2021. december 9-én, csütörtökön 12.15-kor a Civil Társadalmi Díj átadása

A szavazásra bocsátandó legfontosabb vélemények:

2021. december 8., szerda

14:30

EGSZB-vélemények C kategória:

 • NAT/852 A környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagok hulladékban való koncentrációjára vonatkozó határértékekről szóló uniós szabályok felülvizsgálata (C kategória)

EGSZB-vélemények vita nélkül:

 • CCMI/182 Atipikus foglalkoztatás és platformszövetkezetek. Előadó: Giuseppe GUERINI (Olaszország, Sokféleség Európája csoport), társelőadó: Erwin DE DEYN (BE/2. kategória)
 • INT/959 2020. évi jelentés a versenypolitikáról. Előadó: Giuseppe GUERINI (Olaszország, Sokféleség Európája csoport)
 • INT/966 Rádióberendezések (a rádióberendezések forgalmazására vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizációja). Előadó: Christophe LEFÈVRE (Franciaország, Munkavállalók csoportja)
 • NAT/831 A 2030-ig tartó időszakra vonatkozó új uniós erdőstratégia. Előadó: Simo TIAINEN (Finnország, Sokféleség Európája csoport)
 • NAT/833 Az uniós kibocsátáskereskedelmi rendszer (ETS) felülvizsgálata, a tengeri szállítás, a légi közlekedés és a CORSIA területére is kiterjedően. Előadó: Thord Stefan BACK (Svédország, Munkaadók csoportja)
 • NAT/835 Közös kötelezettségvállalási rendelet (ESR). Előadó: Veselin MITOV (BG/II), társelőadó: Udo HEMMERLING (Németország, Munkaadók csoportja)
 • TEN/751 „FuelEU” tengerészeti kezdeményezés. Előadó: Constantine CATSAMBIS (Görögország, Munkaadók csoportja)
 • ECO/552 A társasági adók szerepe a vállalatirányításban (saját kezdeményezésű vélemény). Előadó: Krister ANDERSSON (Svédország, Munkaadók csoportja)

15:00

EGSZB-vélemények vitával egybekötött elfogadásra:

 • Vita a fenntartható finanszírozás és a pénzmosás elleni küzdelem témájában (az ECO/559., ECO/560. és ECO/555. sz. véleményekhez kapcsolódóan) Mairead McGUINNESS, a pénzügyi szolgáltatásokért, a pénzügyi stabilitásért és a tőkepiaci unióért felelős biztos részvételével
  • Christa SCHWENG EGSZB-elnök bevezetője
  • Mairead McGUINNESS európai biztos felszólalása
  • Judith VORBACH (Ausztria, Munkavállalók csoportja) előadó és Jörg Freiherr FRANK VON FÜRSTENWERTH (Németország, Munkaadók csoportja) társelőadó ismertetik a „Megújított, fenntarthatósági szempontú finanszírozási stratégia” című ECO/559 sz. véleményt.
  • Philip VON BROCKDORFF (Málta, Munkavállalók csoportja) előadó ismerteti az uniós zöldkötvény-standardról szóló ECO/560. sz. véleményt.
  • Javier DOZ ORRIT (Spanyolország, Munkavállalók csoportja) előadó és Benjamin RIZZO (Málta, Sokféleség Európája csoport) társelőadó ismertetik a pénzmosás elleni jogalkotási csomagról szóló ECO/555. sz. véleményt.
  • Általános vita EGSZB-tagokkal
  • Mairead McGUINNESS európai biztos válasza
  • Christa SCHWENG EGSZB-elnök következtetései
 • ECO/559 Megújított, fenntarthatósági szempontú finanszírozási stratégia. Előadó: Judith VORBACH (Ausztria, Munkavállalók csoportja), társelőadó: Jörg Freiherr FRANK VON FÜRSTENWERTH (Németország, Munkaadók csoportja)
 • ECO/560 Uniós zöldkötvény-standard. Előadó: Philip VON BROCKDORFF (Málta, Munkavállalók csoportja)
 • ECO/555 A pénzmosás elleni küzdelemről szóló jogalkotási csomag. Előadó: Javier DOZ ORRIT (Spanyolország, Munkavállalók csoportja), társelőadó: Benjamin RIZZO (Málta, Sokféleség Európája csoport)
 • ECO/551 A GDP-n túli mutatók a sikeres helyreállítás és a fenntartható és reziliens uniós gazdaság érdekében (saját kezdeményezésű vélemény). Előadó: Petru Sorin DANDEA (Románia, Munkavállalók csoportja)
 • INT/970 In vitro orvostechnikai eszközök/Átmeneti rendelkezések. Főelőadó: Christophe LEFÈVRE (Franciaország, Munkavállalók csoportja)
 • REX/538 Az EU és dél-mediterrán partnerei közötti kereskedelmi kapcsolatok és azok fenntartható fejlődésre gyakorolt lehetséges hatása (tájékoztató jelentés). Előadó: Helena DE FELIPE LEHTONEN (Spanyolország, Munkaadók csoportja), társelőadó: Pietro Vittorio BARBIERI (Olaszország, Sokféleség Európája csoport)

17:00–17:30 SZÜNET

 • TEN/756 Az uniós kibocsátáskereskedelmi rendszer felülvizsgálata a légi közlekedésre kiterjedően. Előadó: Dumitru FORNEA (Románia, Munkavállalók csoportja)
 • SOC/688 Önkéntesek – Az Európa jövőjét építő polgárok (saját kezdeményezésű vélemény). Előadó: Krzysztof PATER (Lengyelország, Sokféleség Európája csoport)
 • SOC/689 Tisztességes munka a fiatalok számára és a NEET-fiatalok bevonása a nemzeti reformprogramok révén (saját kezdeményezésű vélemény). Előadó: Nicoletta MERLO (Olaszország, Munkavállalók csoportja)
 • SOC/700 Kerüljünk ki erősebben a világjárványból! Előadó: Tomasz Andrzej WRÓBLEWSKI (Lengyelország, Munkaadók csoportja), társelőadó: TOPOLÁNSZKY Ákos (Magyarország, Sokféleség Európája csoport)
 • SOC/706 Az ifjúság európai éve (2022). Előadó: Michael MCLOUGHLIN (Írország, Sokféleség Európája csoport)
 • NAT/834 Az importáruk karbonintenzitását ellensúlyozó mechanizmus (CBAM). Előadó: Andrés BARCELÓ DELGADO (Spanyolország, Munkaadók csoportja), társelőadó: John COMER (Írország, Sokféleség Európája csoport)
 • NAT/836 A földhasználathoz, a földhasználat-változtatáshoz és az erdőgazdálkodáshoz kapcsolódó üvegházhatásúgáz-kibocsátásnak és -elnyelésnek az éghajlat- és energiapolitikai keretbe történő beillesztéséről szóló rendelet felülvizsgálata. Előadó: Anastasis YIAPANIS (Ciprus, Sokféleség Európája csoport)
 • CCMI/183 Az eei-k (európai erőforrás- és energiaigényes iparágak) hogyan tudják kihasználni az uniós helyreállítási terv előnyeit a dekarbonizációra és a digitalizációra való, társadalmilag elfogadható átállás során? (saját kezdeményezésű vélemény). Előadó: Andrés BARCELÓ DELGADO (Spanyolország, Munkaadók csoportja), társelőadó: Enrico GIBELLIERI (Olaszország, 2. kategória)
 • CCMI/184 A strukturális és ágazati változásokra való felkészülés és az ipari kultúrák átalakítása (saját kezdeményezésű vélemény). Előadó: Norbert KLUGE (Németország, Munkavállalók csoportja), társelőadó: Dirk JARRÉ (Németország, 3. kat.)

± 20:30 Az ülés felfüggesztése

2021. december 9., csütörtök

EGSZB-vélemények vitával egybekötött elfogadásra:

9:00

 • INT/946 Digitális transzformáció/kiskereskedelem (saját kezdeményezésű vélemény). Előadó: Felipe MEDINA MARTÍN (Spanyolország, Munkaadók csoportja)
 • INT/955 Iránymutatás/a dezinformáció visszaszorítását célzó gyakorlati kódex. Előadó: Thierry LIBAERT (Franciaország, Sokféleség Európája csoport)
 • REX/534 Erős transzatlanti partnerség (saját kezdeményezésű vélemény). Előadó: Christian MOOS (Németország, Sokféleség Európája csoport), társelőadó: Peter CLEVER (Németország, Munkaadók csoportja)
 • REX/546 A belarusz fuvarozókra vonatkozó korlátozások. Előadó: Cristian PÎRVULESCU (Románia, Sokféleség Európája csoport)

10:00 -11:00

 • Vita az EU helyreállítási prioritásairól és az Európai Bizottság 2022. évi munkaprogramjának végrehajtásáról Ursula VON DER LEYEN, az Európai Bizottság elnöke és Maroš ŠEFČOVIČ, az Európai Bizottság intézményközi kapcsolatokért és tervezésért felelős alelnöke részvételével
  • Christa SCHWENG EGSZB-elnök bevezetője
  • Ursula VON DER LEYEN európai bizottsági elnök nyilatkozata
  • Általános vita EGSZB-tagokkal
  • Maroš ŠEFČOVIČ európai bizottsági alelnök válasza
  • Christa SCHWENG EGSZB-elnök következtetései

11:00–12:00

 • Vita a következő témában: „Irány az 55%!” intézkedéscsomag: egy reziliens és fenntartható keret létrehozása az EU jövője számára” (a TEN/749, TEN/748, TEN/750 and TEN/759 sz. véleményekhez kapcsolódóan) Kadri SIMSON energiaügyi biztos részvételével
  • Christa SCHWENG EGSZB-elnök bevezetője
  • Kadri SIMSON európai biztos felszólalása
  • Alena MASTANTUONO (Csehország, Munkaadók csoportja) előadó ismerteti „Az energiahatékonysági irányelv felülvizsgálata” című TEN/749. sz. véleményt Christophe QUAREZ (Franciaország, Munkavállalók csoportja) előadó és Lutz RIBBE társelőadó (Németország, Sokféleség Európája csoport) ismertetik „A megújulóenergia-irányelv felülvizsgálata” című TEN/748 sz. véleményt
  • John COMER (Írország, Sokféleség Európája csoport) előadó ismerteti „Az alternatív üzemanyagok infrastruktúrájáról szóló rendelet„ tárgyában készült TEN/750. sz. véleményt
  • Thomas KATTNIG (Ausztria, Munkavállalók csoportja) előadó és Alena MASTANTUONO (Csehország, Munkaadók csoportja) társelőadó ismertetik a szociális klímaalapról szóló TEN/759. sz. véleményt
  • Általános vita EGSZB-tagokkal
  • Kadri SIMSON európai biztos válasza
  • Christa SCHWENG EGSZB-elnök következtetései
 • TEN/748 A megújulóenergia-irányelv felülvizsgálata. Előadó: Christophe QUAREZ (Franciaország, Munkavállalók csoportja), társelőadó: Lutz RIBBE (Németország, Sokféleség Európája csoport)
 • TEN/759 Szociális Klímaalap. Előadó: Thomas KATTNIG (Ausztria, Munkavállalók csoportja), társelőadó: Alena MASTANTUONO (Csehország, Munkaadók csoportja)

12:15 A civil társadalmi díj átadása

13:00–14:30 Szünet

 • TEN/749 Az energiahatékonysági irányelv felülvizsgálata. Előadó: Alena MASTANTUONO (Csehország, Munkaadók csoportja)
 • TEN/750 Az alternatív üzemanyagok infrastruktúrájának kiépítéséről szóló rendelet. Előadó: John COMER (Írország, Sokféleség Európája csoport)
 • NAT/821 Az élelmiszer-vállalkozási stratégiák és tevékenységek összehangolása a fenntartható fejlődési célkitűzésekkel a Covid19 utáni fenntartható helyreállítás érdekében (saját kezdeményezésű vélemény). Előadó: Andreas THURNER (Ausztria, Sokféleség Európája csoport), társelőadó: Peter SCHMIDT (Németország, Munkavállalók csoportja)
 • NAT/824 A környezetvédelem mint az alapvető jogok tiszteletben tartásának előfeltétele (tájékoztató jelentés). Előadó: Ozlem YILDIRIM (Franciaország, Munkavállalók csoportja)
 • NAT/825 A külterjes állattenyésztés és a szerves trágyák előnyei az európai zöld megállapodás kontextusában (tájékoztató jelentés). Előadó: José Manuel ROCHE RAMO (Spanyolország, Sokféleség Európája csoport)
 • ECO/570 A tőkekövetelményekről szóló rendelet módosítása a szanálás terén („jegyzésilánc-javaslat”). Főelőadó: Antonio GARCÍA DEL RIEGO (Spanyolország, Munkaadók csoportja) (Előadó: Andrej ZORKO (Szlovénia, Munkavállalók csoportja))

Olvasson tovább erről az EGSZB-honlapján:

Töltse le a részletes napirendet!

Nézze élőben, online!

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

10 − öt =