Plenáris ülés – a Régiók Európai Bizottsága és a cseh elnökség prioritásairól, az Európai Bizottság 2023. évi munkaprogramjáról, a nőkkel szembeni erőszak elleni küzdelemről és az új EU–USA Kereskedelmi és Technológiai Tanácsról

2022. július 13-14.

Az EGSZB 571. plenáris ülése a nőkkel szembeni erőszak elleni küzdelem kérdésében, a Régiók Európai Bizottsága és a cseh elnökség prioritásairól, az Európai Bizottság 2023. évi munkaprogramjáról, és az új EU–USA Kereskedelmi és Technológiai Tanácsról értekezik.

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2022. júliusi plenáris ülésének legfontosabb eseményei:

Az EGSZB

 • 2022. július 13-án, szerdán 15:00-kor a Régiók Európai Bizottsága prioritásait Vasco Alves Cordeiro, a Régiók Európai Bizottsága elnöke ismerteti;
 • 2022. július 13-án, szerdán 16:15-kor „A nemek közötti egyenlőség biztosítása és a nemi alapú erőszak elleni küzdelem” témájában, a nőkkel szembeni erőszak elleni küzdelemről szóló SOC/726. sz. vélemény és a nemek közötti egyenlőségről szóló SOC/731. sz. vélemény elfogadásához kapcsolódóan, Cristina Fabre, a Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete (EIGE) nemi alapú erőszakkal foglalkozó csoportjának vezetője értekezik;
 • 2022. július 13-án, szerdán 17:30-kor a Tanács cseh elnökségének prioritásait Jan Lipavský, a Cseh Köztársaság külügyminisztere ismerteti;
 • 2022. július 14-én, szerdán 9:00-kor Állásfoglalás: Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság hozzájárulása az Európai Bizottság 2023. évi munkaprogramjához
 • 2022. július 14-én, szerdán 11:00-kor „Akcióban az új EU–USA Kereskedelmi és Technológiai Tanács: a vállalkozások, a munkavállalók és a fogyasztók prioritásai és a szükséges biztosítékok”, a REX/544. sz. vélemény elfogadásához kapcsolódóan, Fredrik Erixon közgazdász-író szólal fel;

14:45 – 15:00

EGSZB-vélemények vita nélkül:

 • INT/987 – Az európai cselekvés hiányából fakadó költségek – az egységes piac előnyei [feltáró vélemény a cseh elnökség felkérésére]. Előadó: Philip VON BROCKDORFF (Málta, Munkavállalók csoportja), társelőadó: Emilie PROUZET (Franciaország, Munkaadók csoportja)
 • ECO/585 – A határon átnyúló tevékenységet végző távmunkások és munkáltatóik adóztatása (saját kezdeményezésű vélemény). Előadó: Krister ANDERSSON (Svédország, Munkaadók csoportja)
 • ECO/587 – A digitális gazdaság adóztatása. Előadó: Benjamin RIZZO (Málta, Civil társadalmi szervezetek csoportja), társelőadó: Petru Sorin DANDEA (Románia, Munkavállalók csoportja)
 • NAT/845 – Az uniós földrajzi jelzések rendszerének felülvizsgálata. Előadó: Decebal-Ștefăniță PĂDURE (Románia, Munkaadók csoportja)
 • TEN/780 – Ellátásbiztonság és megfizethető energia. Előadó: Alena MASTANTUONO (Csehország, Munkaadók csoportja)
 • TEN/786 – Irányelv az energiahatékonyságról (C kategória)
 • TEN/785 – Az ukrán vezetői engedélyek elismerése (C kategória)

15:00–16:15

 • A Régiók Európai Bizottsága prioritásai, Vasco ALVES CORDEIRO, a Régiók Európai Bizottsága elnöke részvételével
  • Bevezető: Christa SCHWENG, az EGSZB elnöke
  • Felszólal Vasco ALVES CORDEIRO, a Régiók Európai Bizottsága elnöke
  • Általános vita EGSZB-tagokkal
  • Vasco ALVES CORDEIRO reagálása
  • Következtetések megfogalmazása: Christa SCHWENG
 • INT/976 – A digitális évtizedben érvényre juttatandó elvek / INT/988 – Digitális jogok és elvek (feltáró vélemény). Előadó: Philip VON BROCKDORFF (Málta, Munkavállalók csoportja), társelőadó: Violeta JELIĆ (Horvátország, Munkaadók csoportja).
 • INT/978 – Adatmegosztási jogszabály. Előadó: Marinel Dănuț MURESAN (Románia, Munkaadók csoportja), társelőadó: Maurizio MENSI (Olaszország, Civil társadalmi szervezetek csoportja).

EGSZB-vélemények vitával egybekötve

 • SOC/735 – Covid19 – Az uniós felkészültség és reagálás fenntartása: előretekintés. Főelőadó: FELSZEGHI Sára (Magyarország, Munkavállalók csoportja)

16:15

 • A nemek közötti egyenlőség biztosítása és a nemi alapú erőszak elleni küzdelem, a nőkkel szembeni erőszak elleni küzdelemről szóló SOC/726. sz. vélemény és a nemek közötti egyenlőségről szóló SOC/731. sz. vélemény elfogadásához kapcsolódóan, Cristina FABRE, a Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete (EIGE) nemi alapú erőszakkal foglalkozó csoportjának vezetője részvételével
  • Bevezető: Christa SCHWENG, az EGSZB elnöke
  • Felszólal Cristina FABRE, a Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete nemi alapú erőszakkal foglalkozó csoportjának vezetője
  • José Antonio MORENO DÍAZ előadó és Ody NEISINGH társelőadó felszólalása a SOC/726. sz. vélemény, illetve Milena ANGELOVA előadó felszólalása a SOC/731. sz. vélemény kapcsán
  • Általános vita EGSZB-tagokkal
  • Az előadók és a társelőadó reagálása
  • Cristina FABRE reagálása
  • Következtetések megfogalmazása: Christa SCHWENG 17:30 SZÜNET
 • SOC/726 – A nőkkel szembeni erőszak elleni küzdelem. Előadó: José Antonio MORENO DÍAZ (Spanyolország, Munkavállalók csoportja), társelőadó: Ody NEISINGH (Hollandia, Civil társadalmi szervezetek csoportja)
 • SOC/731 – Nemek közötti egyenlőség [feltáró vélemény a cseh elnökség felkérésére]. Előadó: Milena ANGELOVA (Bulgária, Munkaadók csoportja)
 • REX/553 – Ifjúságpolitika a Nyugat-Balkánon a nyugat-balkáni innovációs program részeként (saját kezdeményezésű vélemény). Előadó: Ionuț SIBIAN (Románia, Civil társadalmi szervezetek csoportja), társelőadó: Andrej ZORKO (Slovénia, Munkavállalók csoportja)

17:30

 • A Tanács cseh elnöksége prioritásait ismerteti Jan LIPAVSKÝ, a Cseh Köztársaság európai ügyekért felelős minisztere
  • Bevezető: Christa SCHWENG, az EGSZB elnöke
  • Felszólal Jan LIPAVSKÝ, a Cseh Köztársaság külügyminisztere
  • Általános vita EGSZB-tagokkal
  • Jan LIPAVSKÝ reagálása
  • Következtetések megfogalmazása: Christa SCHWENG
 • REX/543 – A szervezett civil társadalom szerepének elemzése az Afrikai, Karibi és Csendes-óceáni Államok Szervezete (AKCSÁSZ) és az EU közötti új megállapodásban, kitérve a gazdasági partnerségi megállapodások (GPM) helyzetére is ebben a keretben (saját kezdeményezésű vélemény). Előadó: Carlos Manuel TRINDADE (Portugália, Munkavállalók csoportja)

kb. 19:00 AZ ÜLÉS FELFÜGGESZTÉSE

2022. július 14., csütörtök

9:00

 • Vita „Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság hozzájárulása az Európai Bizottság 2023. évi munkaprogramjához” című állásfoglalásról
  • Bevezetőt mond Christa SCHWENG, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság elnöke
  • Stefano PALMIERI, JOÓ Kinga és Mariya MINCHEVA előadók felszólalása
  • Általános vita – egy csoportelnök/tag felszólalása a csoportok nevében
  • Az előadók válaszai
  • Következtetések megfogalmazása: Christa SCHWENG
 • Állásfoglalás: Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság hozzájárulása az Európai Bizottság 2023. évi munkaprogramjához. Előadó: Mariya MINCHEVA (Bulgária, Munkaadók csoportja), előadó: Stefano PALMIERI (Olaszország, Munkavállalók csoportja), előadó: JOÓ Kinga (Magyarország, Civil társadalmi szervezetek csoportja)
 • TEN/773 – Digitális identitás, adatszuverenitás és az igazságos digitális átálláshoz vezető út az információs társadalomban élő polgárok számára (saját kezdeményezésű vélemény). Előadó: Dumitru FORNEA (Románia, Munkavállalók csoportja)
 • CCMI/189 – A biztonsági és védelmi technológiákra vonatkozó ütemterv. Előadó: Maurizio MENSI (Olaszország, Civil társadalmi szervezetek csoportja), társelőadó: Jan PIE (SE/1. kat.)
 • ECO/593 – A központi értéktárakról szóló rendelet felülvizsgálata. Előadó: Kęstutis KUPŠYS (Litvánia, Civil társadalmi szervezetek csoportja), társelőadó: Christophe LEFÈVRE (Franciaország, Munkavállalók csoportja)
 • INT/973 – Fenntartható vállalatirányítás. Előadó: Antje GERSTEIN (Németország, Munkaadók csoportja)
 • NAT/863 – Az ipari kibocsátásokról szóló irányelv (IED) és az Európai Szennyezőanyag-kibocsátási és -szállítási Nyilvántartásról (Európai PRTR) szóló rendelet felülvizsgálata. Előadó: Stoyan TCHOUKANOV (Bulgária, Civil társadalmi szervezetek csoportja)
 • „Akcióban az új EU–USA Kereskedelmi és Technológiai Tanács: a vállalkozások, a munkavállalók és a fogyasztók prioritásai és a szükséges biztosítékok”, a REX/544. sz. vélemény elfogadásához kapcsolódóan, Fredrik ERIXON közgazdász-író részvételével
  • Bevezetőt mond Christa SCHWENG, az EGSZB elnöke
  • Fredrik ERIXON közgazdász-író előadása
  • Timo VUORI előadó és Tanja BUZEK társelőadó felszólalása
  • Általános vita EGSZB-tagokkal
  • Az előadó és a társelőadó reagálása
  • Fredrik ERIXON reagálása
  • Következtetések megfogalmazása: Christa SCHWENG
 • REX/544 – Akcióban az új EU–USA Kereskedelmi és Technológiai Tanács: a vállalkozások, a munkavállalók és a fogyasztók prioritásai és a szükséges biztosítékok (saját kezdeményezésű vélemény). Előadó: Timo VUORI (Finnország, Munkaadók csoportja), társelőadó: Tanja BUZEK (Németország, Munkavállalók csoportja)
 • A körforgásos gazdaság fellendítése az EU-ban, a NAT/851., a CCMI/188. és az INT/968. sz. véleményhez kapcsolódóan
  • Felszólal Peter SCHMIDT (Németország, Munkavállalók csoportja), a NAT szekció elnöke, Pietro Francesco DE LOTTO (Olaszország, Munkaadók csoportja), a CCMI elnöke és Alain COHEUR (BE, Civil társadalmi szervezetek csoportja), az INT szekció elnöke
  • Felszólal Thomas WAGNSONNER, a NAT/851. sz. vélemény előadója, Florian MARIN és Antonello PEZZINI, a CCMI/188. sz. vélemény előadója, illetve társelőadója, valamint Thierry LIBAERT és Gonçalo LOBO XAVIER, az INT/968. sz. vélemény előadója és társelőadója.
  • Nyílt vita
  • A NAT/851., CCMI/188. és INT/968. sz. vélemények előadóinak/társelőadóinak reagálása
 • NAT/851 – A fenntartható termékekre vonatkozó kezdeményezés, beleértve a környezetbarát tervezésről szóló irányelvet is. Előadó: Thomas Josef Burkhard WAGNSONNER (Ausztria, Munkavállalók csoportja)
 • CCMI/188 – Textilstratégia. Előadó: Florian MARIN (Románia, Munkavállalók csoportja), társelőadó: Antonello PEZZINI (IT/1. kategória)
 • INT/968 – A fogyasztók zöld átállásban való szerepvállalásának növelése. Előadó: Thierry LIBAERT (Franciaország, Civil társadalmi szervezetek csoportja), társelőadó: Gonçalo LOBO XAVIER (Portugália, Munkaadók csoportja)

kb. 13:00 A PLENÁRIS ÜLÉS VÉGE

Olvasson tovább erről az EGSZB-honlapján: https://www.eesc.europa.eu/hu/agenda/our-events/events/571st-plenary-session-13-14-july-2022

Töltse le a részletes napirendet! https://www.eesc.europa.eu/hu/agenda/our-events/events/571st-plenary-session-13-14-july-2022/agenda-documents

Nézze élőben, online! https://www.eesc.europa.eu/en/plenary-session-webstream

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

10 − nyolc =