Plenáris ülés – 2021. október 20-21.

Az EGSZB plenáris ülése: a kereskedelem és fenntartható fejlődés viszonyáról, a vidéki térségek hosszú távú úniós stratégiájáról és az új iparstratégiáról

PLENÁRIS ÜLÉS: 2021. október 20, 14.30-19.00, szeptember 21., 10.00-13.00

EGSZB, Brüsszel, Charlemagne épület (GASP) épület és online

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság szeptemberi plenáris ülésének legfontosabb eseményei:

Október 20-án, szerdán 15 órakor vita „Az uniós kereskedelempolitika jövője a változó globális helyzetben” címmel (a REX/535. sz. véleményhez kapcsolódóan), Jean-Marie Paugam, a Kereskedelmi Világszervezet főigazgató-helyettese részvételével.

Október 21-én, csütörtökön 10 órakor vita „A vidéki térségekre vonatkozó hosszú távú stratégia” címmel (a NAT/820. sz. véleményhez kapcsolódóan), Janusz Wojciechowski mezőgazdasági biztos részvételével.

Október 21-én, csütörtökön 11:15-kor (az időpont megerősítendő) vita „Az új iparstratégia” címmel (az INT/935 és a CCMI/185 véleményhez kapcsolódóan) Padmashree Gehl Sampath (a Harvard’s Berkman Klein Center munkatársa) részvételével.

 

A szavazásra bocsátandó legfontosabb vélemények:

2021. október 20., szerda

REX/535 – Új generációs kereskedelem és fenntartható fejlődés – a 15 pontos cselekvési terv felülvizsgálata (saját kezdeményezésű vélemény). Előadó: Tanja BUZEK (Németország, Munkavállalók csoportja)

Vélemények jelentéstevő nélkül (C kategória):
TEN/758 – A veszélyes áruk közúti szállításának ellenőrzésére vonatkozó egységes eljárások (Javaslat európai parlamenti és tanácsi irányelvre a veszélyes áruk közúti szállításának ellenőrzésére vonatkozó egységes eljárásról (kodifikált szöveg, COM(2021) 483 final -2021/0275 COD)
NAT/840 – A déli kékúszójú tonhal védelme: Javaslat európai parlamenti és tanácsi rendeletre a déli kékúszójú tonhalra vonatkozó állományvédelmi és -gazdálkodási intézkedések megállapításáról (COM(2021) 424 final -2021/0242 COD)
ECO/563 – PRIIP-ek – az átmeneti rendelkezések meghosszabbítása: Javaslat európai parlamenti és tanácsi rendeletre az 1286/2014/EU rendeletnek az alapkezelő társaságokra, befektetési társaságokra és az átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozások (ÁÉKBV) és az ÁÉKBV-nek nem minősülő alapok befektetési jegyeire vonatkozó tanácsadást végző vagy azokat értékesítő személyekre alkalmazandó átmeneti rendelkezés meghosszabbítása tekintetében történő módosításáról (COM(2021) 397 final -2021/0215 COD)
ECO/564 – Az ÁÉKBV alapkezelő társaságai által készített, kiemelt információkat tartalmazó dokumentumok: Javaslat európai parlamenti és tanácsi irányelvre a 2009/65/EK irányelvnek a kiemelt információkat tartalmazó dokumentumok átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozások (ÁÉKBV) alapkezelő társaságai általi használata tekintetében történő módosításáról (COM(2021) 399 final -2021/0219 COD)

INT/941 – A K+I globális megközelítése: A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának a kutatás és az innováció globális megközelítéséről – Európa nemzetközi együttműködésre irányuló stratégiája egy változó világban (COM(2021) 252 final). Előadó: Neža REPANŠEK (Szlovénia, Sokféleség Európája csoport)
INT/944 – Fenntartható és szociális célkitűzések a mikrovállalkozások / kkv-k számára (saját kezdeményezésű vélemény): Az ambiciózus, fenntartható és szociális célkitűzések összeegyeztetése a mikrovállalkozások / kkv-k számára kedvező környezettel. Előadó: Bruno CHOIX (Franciaország, Munkaadók csoportja)
INT/948 – Reklám / modern és felelősségteljes fogyasztás (saját kezdeményezésű vélemény): A reklám a modern és felelősségteljes fogyasztás szolgálatában. Társelőadó: Thierry LIBAERT (Franciaország, Sokféleség Európája csoport)
INT/951 – Elektronikus azonosítás: Javaslat európai parlamenti és tanácsi rendeletre az (EU) 910/2014 rendeletnek az európai digitális azonosításra vonatkozó keret létrehozása tekintetében történő módosításáról (COM(2021) 281 final -2021/0136 COD). Előadó: Tymoteusz Adam ZYCH (Lengyelország, Sokféleség Európája csoport)
INT/954 – A belső piacot torzító külföldi támogatások: Javaslat európai parlamenti és tanácsi rendeletre a belső piacot torzító külföldi támogatásokról (COM(2021) 223 final -2021/0114 COD). Előadó: Maurizio MENSI (Olaszország, Sokféleség Európája csoport)
INT/956 – Fogyasztói hitelmegállapodások: Javaslat európai parlamenti és tanácsi irányelvre a fogyasztói hitelekről (COM(2021) 347 final -2021/0171 COD). Előadó: Bogdan PREDA (Románia, Munkavállalók csoportja)
INT/957 – A termékbiztonsági irányelv felülvizsgálata: Javaslat európai parlamenti és tanácsi rendeletre az általános termékbiztonságról, 1025/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 87/357/EGK tanácsi irányelv és a 2001/95/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről (COM (2021) 346 final). Előadó: Mordechaj Martin SALAMON (Dánia, Sokféleség Európája csoport)
SOC/697 – Közlemény a schengeni térség jövőjére vonatkozó stratégiáról és a schengeni értékelési mechanizmus létrehozásáról szóló rendelet módosításáról: A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak: A teljeskörűen működő és reziliens schengeni térség kialakítására vonatkozó stratégia (COM(2021) 277 final). Javaslat tanácsi rendeletre a schengeni vívmányok alkalmazását ellenőrző értékelési és monitoringmechanizmus létrehozásáról és működtetéséről, valamint a Tanács 1053/2013/EU rendeletének hatályon kívül helyezéséről (COM(2021) 278 final – 2021/0134 (NLE)). Előadó: Ionuț SIBIAN (Románia, Sokféleség Európája csoport)
CCMI/181 – Gépjárműipari ökoszisztémák (saját kezdeményezésű vélemény): Az EU mobilitási stratégiája és az uniós ipari értékláncok: a gépjárműipari ökoszisztémák megközelítése. Előadó: Arnaud SCHWARTZ (Franciaország, Sokféleség Európája csoport), társelőadó: Monika SITÁROVÁ (Szlovákia, Munkavállalók csoportja)
TEN/744 – ReFuelEU légi közlekedés: Javaslat európai parlamenti és tanácsi rendeletre a fenntartható légi közlekedés egyenlő versenyfeltételeinek biztosításáról (COM(2021) 561 final -2021/0205 COD). Előadó: Thomas KROPP (Németország, Munkaadók csoportja)
TEN/746 – Az 5G ökoszisztéma társadalmi és ökológiai hatása (saját kezdeményezésű vélemény): Az 5G ökoszisztéma társadalmi és ökológiai hatása. Előadó: Dumitru FORNEA (Románia, Munkavállalók csoportja)
TEN/754 – Értesítés a nemzetközi légi közlekedés kibocsátáskompenzációs és -csökkentési rendszere (CORSIA) keretében: Javaslat európai parlamenti és tanácsi határozatra a 2003/87/EK irányelvnek az Unióban székhellyel rendelkező légijármű-üzemeltetőkre vonatkozó piaci alapú globális intézkedés kapcsán a kibocsátáskompenzációról szóló értesítés tekintetében történő módosításáról (COM(2021) 567 final -2021/0204 COD). Előadó: Thomas KROPP (Németország, Munkaadók csoportja)
SOC/698 – Munkahelyi biztonság és egészségvédelem: A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának – Az Európai Unió 2021–2027-es munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi stratégiai kerete: Munkahelyi biztonság és egészségvédelem a munka változó világában (COM(2021) 323 final). Előadó: Carlos Manuel TRINDADE (Portugália, Munkavállalók csoportja)
CCMI/180 – Az európai üvegipar (saját kezdeményezésű vélemény): Az európai üvegipar válaszút előtt: környezetbarátabb, energiatakarékos ipar megvalósítása a versenyképesség fokozása és a minőségi munkahelyek fenntartása mellett. Előadó: Aurel Laurenţiu PLOSCEANU (Románia, Munkaadók csoportja), társelőadó: Gerald KREUZER (Ausztria, Munkavállalók csoportja)
ECO/553 – Az uniós költségvetési keret átalakítása a fenntartható fellendülés és a méltányos átállás érdekében (saját kezdeményezésű vélemény): Az uniós költségvetési keret átalakítása a fenntartható fellendülés és a méltányos átállás érdekében. Előadó: Dominika BIEGON (Németország, Munkavállalók csoportja)
ECO/556 – A 2021. évi éves fenntartható növekedési stratégia (kiegészítő vélemény): A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, az Európai Tanácsnak, a Tanácsnak, az Európai Központi Banknak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak, a Régiók Bizottságának és az Európai Beruházási Banknak – 2021. évi éves fenntartható növekedési stratégia (COM(2020) 575 final). Előadó: Gonçalo LOBO XAVIER (Portugália, Munkaadók csoportja)
ECO/557 – Az euróövezet gazdaságpolitikája (2021) (kiegészítő vélemény): Ajánlás tanácsi ajánlásra az euróövezet gazdaságpolitikájáról (COM(2020) 746 final). Előadó: Kristi SÕBER (Észtország, Munkaadók csoportja)
SOC/701 – Vegyes tanulás: Javaslat tanácsi ajánlásra a magas színvonalú és inkluzív alap- és középfokú oktatást előmozdító vegyes tanulásról (COM(2021) 455 final -2021/0255 NLE). Főelőadó: Tatjana BABRAUSKIENĖ (Litvánia, Munkavállalók csoportja), főelőadó: Michael MCLOUGHLIN (Írország, Sokféleség Európája csoport)
SOC/639 – Az egyesületek és NGO-k európai statútuma (tájékoztató jelentés): Az egyesületek és NGO-k európai statútumának létrehozása az NGO-k és az európai egyesületek pontos meghatározásával. Előadó: Ioannis VARDAKASTANIS (Görögország, Sokféleség Európája csoport)
INT/963 – Autonóm vámtételek ideiglenes felfüggesztése – Kanári-szigetek: Javaslat tanácsi rendeletre egyes ipari termékeknek a Kanári-szigetekre történő behozatalára vonatkozó, a Közös Vámtarifa szerinti autonóm vámtételek ideiglenes felfüggesztéséről (COM(2021) 392 final – 2021/0209 CNS). Főelőadó: Tymoteusz Adam ZYCH (Lengyelország, Sokféleség Európája csoport)

2021. október 21., csütörtök
NAT/820 – A fenntartható vidék- és városfejlesztésre vonatkozó holisztikus stratégia (saját kezdeményezésű vélemény). Előadó: Josep PUXEU ROCAMORA (Spanyolország, Munkaadók csoportja), társelőadó: KÁLLAY Piroska (Magyarország, Munkavállalók csoportja)
INT/935 – Az új iparstratégia frissítése: A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának: A 2020. évi új iparstratégia frissítése: Erősebb egységes piac kiépítése Európa fellendülése érdekében (COM(2021) 350 final). Előadó: Sandra PARTHIE (Németország, Munkaadók csoportja), társelőadó: Dirk BERGRATH (Németország, Munkavállalók csoportja)
CCMI/185 – Iparstratégia: Az új iparstratégia aktualizálása – Az egészségügyi ágazat ökoszisztémájára gyakorolt hatások (véleménykiegészítés – INT/935). Előadó: Anastasis YIAPANIS (Ciprus, Sokféleség Európája csoport), társelőadó: Antonello PEZZINI (Olaszország, 1. kategória)
NAT/822 – Stratégiai autonómia, élelmezésbiztonság és fenntarthatóság (saját kezdeményezésű vélemény). Előadó: Klaas Johan OSINGA (Hollandia, Sokféleség Európája csoport)
NAT/830 – A levegőre, a vízre és a talajra vonatkozó szennyezőanyag-mentességi cselekvési terv: A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának: Bolygónk egészségessé tétele mindenki számára – Uniós cselekvési terv: „Út a szennyezőanyag-mentes levegő, víz és talaj felé” (COM(2021) 400 final). Előadó: Maria NIKOLOPOULOU (Spanyolország, Munkavállalók csoportja)

 

Az esemény oldala az EGSZB honlapján

Töltse le a részletes napirendet és a véleménytervezeteket!

Nézze élőben, online!

Hozzászólások lezárva.