Plenáris ülés – 2021. február 24-25.

Az EGSZB plenáris ülése: a nemzeti helyreállítási és rugalmassági tervek megvitatása a Johannes Hahn biztos úrral folytatott vitában

PLENÁRIS ÜLÉS: 2021. február 24., 14.30-19.00, február 25., 10.00-13.00

EGSZB, Brüsszel, Jacques Delors épület és online

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság februári plenáris ülésének legfontosabb eseményei:

Február 24-én 14:45-kor Dubravka Šuica, az Európai Bizottság demokráciáért és demográfiáért felelős alelnöke felkészíti az EGSZB-t az Európa jövőjéről szóló konferenciára, amely várhatóan kimozdítja az elnökség véleményét a holtpontjáról, és kinyilvánítja a Tanács álláspontját is.

Február 25-én, 10 órakor Johannes Hahn, a költségvetésért és az igazgatásért felelős európai biztos meghallgatja az EGSZB páneurópai vizsgálatának eredményeit a szervezett civil társadalom részvételéről a nemzeti helyreállítási és rugalmassági tervekben. Ismerteti az EGSZB felmérését, hogy mi működik és mi nem a jelenlegi tervezési folyamatban. Ismerteti az EGSZB állásfoglalását, amely megjelöli azokat a területeket, ahol a civil társadalom nagyobb mértékű bevonódása javítja a nemzeti terveket. A vizsgálati jelentést a vita után szavazásra bocsátják.

Február 25-én 11 órakor az EGSZB plenáris ülése áttekinti az EGSZB szerepét és fellépését a COVID-19 járvány idején, és megünnepli azt a kiemelkedő szolidaritást, amelyet a civil társadalom Európa-szerte sokféle formában tanúsított az EGSZB Civil Szolidaritási Díjának nyertesein keresztül.

A szavazásra bocsátandó legfontosabb vélemények:

Migráció

  • Menekültügyi eljárások az új migrációs és menekültügyi paktum alapján (SOC/670, előadó: Panagiotis Gkofas – Európa Sokszínűsége Csoport, Görögország)

A Paktumban bemutatott új eszközök némelyike pozitív hozzájárulást jelent az uniós határbiztonság hatékonyabbá tételéhez, de az EGSZB attól tart, hogy nehéz lesz ezeket végrehajtani. Aggodalmát fejezi ki az új határeljárások miatt, és hangsúlyozza, hogy ha a „kötelező szolidaritás” nem „kötelező áthelyezés” formájában valósul meg, vagy ha nincsenek olyan eljárások, amelyek lehetővé tennék az emberek számára, hogy az EU határainak átlépése nélkül menedékjogot kérjenek a tagállamokban, akkor az eljárási rendelet a gyakorlatban nem fog működni.

Olvasson tovább erről az EGSZB-honlapján…

  • Menekültügy kezelése az új migrációs és menekültügyi paktum alapján (SOC / 669, előadó Dimitris Dimitriadis – Munkaadók Csoportja, Görögország)

Az EGSZB-t ösztönzi az a felismerés, hogy a szolidaritásnak kötelező jellegűnek kell lennie annak érdekében, hogy az országok képesek legyenek reagálni mindenféle változó helyzetre. A tárgyalt javaslat azonban elmarad a szolidaritási mechanizmus elvárásaitól, amely valóban enyhítené az első belépéskor elért EU tagország terheit. Az EGSZB azzal érvel a paktum válság és vis maior szabályozásával kapcsolatos észrevételeiben, hogy szerinte a szabályozás ugyan lehetőséget kínál a kötelező szolidaritásra, de ezt a szolidaritást valójában aláássa a végrehajtásához szükséges összetett és bürokratikus eljárás.

Olvasson tovább erről az EGSZB-honlapján…

Helyreállítás

  • Az európai felújítási hullám (TEN / 723, előadó: Pierre Jean Coulon – Munkavállalók Csoportja, Franciaország; társelőadó: Aurel Laurenţiu Plosceanu – Munkaadók Csoportja, Románia)

Az EGSZB a jövőbeli uniós felújítási stratégiáról írta e véleményét, és kijelenti, hogy az épületek felújítása egyedülálló lehetőség a COVID-19 válság leküzdésére, valamint Európa gazdaságilag, társadalmi és környezeti szempontból fenntarthatóbbá tételére.

Olvasson erről tovább az EGSZB-honlapján…

Energia

  • Csomag a tisztességes és egyszerű adózáshoz (ECO / 531, előadó Krister Andersson – Munkaadók Csoportja, Svédország; társelőadó Javier Doz Orrit – Munkavállalók Csoportja, Spanyolország)

A tisztességes és hatékony adózás elérése a Bizottság egyik fő célkitűzése. Ez a cél még stratégiaibb a COVID-19 válság következményeiben

Olvasson erről tovább az EGSZB-honlapján…

  • Éves fenntartható növekedési stratégia 2021 (ECO / 537, előadó Krzysztof Balon – Európa sokszínűsége Csoport, Lengyelország)

Az Európai Szemeszter a 2021-es szemesztert az éves fenntartható növekedési stratégia közzétételével kezdi, ahol a Bizottság felvázolja az EU gazdasági és foglalkoztatáspolitikai prioritásait. A helyreállítási és rugalmassági eszköz a NextGenerationEU középpontjában álló legfontosabb helyreállítási eszköz, és szorosan kapcsolódik az Európai Szemeszterhez. Az EGSZB véleménye szerint kulcsfontosságú, hogy a tagállamok széles körű politikai párbeszédet folytassanak a szociális partnerekkel és az összes többi érintett féllel a nemzeti helyreállítási és rugalmassági terveik elkészítése során.

Olvasson erről tovább az EGSZB-honlapján…

  • Digitális pénzügyi stratégia (ECO / 534, előadó Petru Sorin Dandea – munkavállalók Csoportja, Románia; társelőadó Jörg Freiherr Frank von Fürstenwerth – Munkáltatók Csoportja, Németország)

Az EGSZB támogatja a digitális pénzügyi csomagra vonatkozó bizottsági javaslatot, és kijelenti, hogy nem szabad figyelmen kívül hagyni az EU pénzügyi szektorának a digitalizáció miatti legnagyobb kihívásait; foglalkozni kell velük, például egy digitális pénzügyi platform létrehozásával.

Olvasson erről tovább az EGSZB-honlapján…

  • Titkosítási eszközök és elosztott regisztrációs technológia (ECO / 535, előadó Giuseppe Guerini – Európa sokszínűsége Csoport, Olaszország)

Az EGSZB támogatja az Európai Bizottság két kezdeményezését a kriptográfiai eszközök piacain és az elosztott főkönyvi technológián (DLT) alapuló piaci infrastruktúrák kísérleti rendszerét illetően, mondván, hogy a javasolt intézkedésre sürgősen szükség van az egyre szélesebb körben elterjedő és gyorsan változó technológia szabályozásához.

Olvasson erről tovább az EGSZB-honlapján…

  • Digitális működési rugalmasság (ECO / 536, előadó: Antonio García del Riego – Munkaadók Csoportja, Spanyolország)

Tekintettel a növekvő függőségre a szoftverektől és a digitális folyamatoktól, a pénzügyi vállalkozásoknak képesnek kell lenniük megbirkózni az információs és kommunikációs technológia (ICT) mindenféle fenyegetésével és megzavarásával. Az EGSZB támogatja az Európai Bizottság javaslatát a digitális működési ellenálló képességről szóló törvény (DORA) bevezetésére az IKT-kockázatokra vonatkozó rendelkezések jogi egyértelműsége és a szabályozás összetettségének csökkentése érdekében.

Olvasson erről tovább az EGSZB-honlapján…

 

Az esemény oldala az EGSZB honlapján

Töltse le a részletes napirendet!

Nézze élőben, online!

Hozzászólások lezárva.